Ekološka proizvodnja maslinovog ulja

Ekološki proizvedeno maslinovo ulje traženo je na tržištu razvijenih europskih zemalja...

Ekološki proizvedeno maslinovo ulje traženo je na tržištu razvijenih europskih zemalja te postiže znatno veću cijenu od maslinovog ulja koje je proizvedeno u klasičnoj, konvencionalnoj proizvodnji. U najrazvijenijim maslinarskim zemljama, kao što su Italija, Španjolska i Grčka ekološko maslinarstvo je prepoznato kao nov, isplativ oblik proizvodnje. Tajna spomenutog krije se u tome što je maslina kultura koja se vrlo lako prilagođava ekološkoj proizvodnji i ne zahtijeva znatne inovacije.

Zaštita od bolesti i štetnika

Kako je zaštita masline od bolesti i štetnika u ekoproizvodnji ekoproizvođačima najzahtjevnija, spomenut ćemo kako je na ekološki prihvatljiv način moguće suzbijanje najznačajnijih bolesti i štetnika te koja su dopuštena sredstva u njihovom suzbijanju. 1. Suzbijanje paunovog oka provodi se preventivno primjenom bakrenih pripravaka (Bordoška juha, Nordox, Kocide, Cuprablau Z, Champ) krajem kolovoza ili početkom rujna, vodeći računa da je karenca za bakrene pripravke 56 dana. Međutim, još je jedan kritični period za njegovo javljanje, a to je rano proljeće kada ga također suzbijamo bakrenim pripravcima. 2. Zaštita od raka masline uključuje preventivne mjere kao što je dezinfekcija alata, dezinfekcija rana i pripravcima na osnovi bakra. Do zaraze rakom najčešće dolazi nakon ozljeda masline (tuča, rezidba ili izmrzavanje) te je nužno u roku od tri dana izvršiti tretiranje bakrenim pripravkom, jer ako čekate pet dana za tretiranje nakon nastanka ozljede preventivne mjere nisu učinkovite. Ako smo bakrene pripravke koristili neposredno prije nastanka ozljede, primjerice, od tuče, ne mora se ponoviti tretiranje nakon tuče. Gotovo sve bolesti masline, kao i najvažnijeg štetnika, a to je maslinova muha u ekološkoj proizvodnji uspješno, prema iskustvima prof. Franca Famianija, suzbija bakar. Međutim, njegova količina ograničena je na 6 kg godišnje po hektaru.

Dopuštena sredstva

Dopuštena sredstva protiv biljnih bolesti uz bakar su sumpor u prahu ili topivi sumpor, kameno i glineno brašno i od njih pripremljeni pripravci, vodeno staklo (natrijev i kalijev silikat) i kompostni ekstrakti. Suzbijanje štetnika provodi se biološkim i biotehničkim mjerama i to upotrebom prirodnih neprijatelja (predatori, nametnici, superparaziti), feromona, zamki za kukce, obojene ljepljive ploče, vrpce, posude, ograde, klopke, mreže i dr. Najznačajniji štetnik masline maslinova muha suzbija se uz korištenje bakrenih pripravaka i ekotrapom, a maslinov i jasminov moljac biološkim BT - insekticidima (Baturad, Biobit ili Thuricide). Dopuštena sredstva protiv kukaca su: Bacillus thuringiensis (BT -pripravci), virusni, gljivični i bakterijski preparati, upotreba sterilnih mužjaka, parafinska ulja (bez insekticida), cvjetni ekstrakt i prah buhača, etilni alkohol, kalijev sapun, želatina, kameno brašno, kava, dijatomejska zemlja, rotenon - korijenov ekstrakt iz biljke Derris eliptica, ekstrakt i čaj iz kvazijina drveta. Iz gore navedenog lako se da zaključiti kako je maslina kultura koja se vrlo lako prilagođava ekološkoj proizvodnji, jer se najznačajnije bolesti i štetnici mogu suzbiti na ekološki prihvatljiv način. Primjer Ive BiočineU Hrvatskoj bi ekološki proizvedeno maslinovo ulje trebalo uključiti u turističku ponudu i time doprinijeti većem interesu stranih gostiju za našim destinacijama, a time i olakšati plasman ekoloških proizvoda na tržište. Samo mali broj od 40.000 maslinara koliko ih ima u Hrvatskoj ne bi udovoljio standardima koji su propisani za ekološki proizvedeno maslinovo ulje, a mi imamo svega 12 (dvanaest) ekoproizvodača maslinovog ulja s proizvodnjom na 36,9 ha. Jedan od njih je i Ivo Biočina iz Supetra na otoku Braču. Njegovih tisuću stabala masline i 200 ovaca u ekološkom su sustavu proizvodnje. Uz ovce i masline, vjerovali ili ne, ovaj vrijedni poljoprivrednik drži i kravu, konja, magarce i brojnu perad. To nije sve, jer 2.500 stabala maslina još je u konvencionalnoj proizvodnji. Veliki dio proizvodnje, eko i one druge plasira putem vlastitog ugostiteljskog objekta, a njegovo ulje s ekomarkicom možete nabaviti i u trgovinama diljem Lijepe Naše. U njegovom masliniku preko 90% je zastupljena autohtona sorta oblica, a ostalo su oprašivači (levantinka, drobnica i divlja maslina). Berbu završi svake godine do blagdana Svih svetih, a to je još jedan od čimbenika kojim doprinosi kvaliteti svog ulja.Kada će se ostali proizvođači koji uzgajaju maslinu na preko 30 tisuća hektara prepoznati u ovoj unosnijoj i prihvatljivijoj proizvodnji za koju je potrebno uglavnom proći samo administrativne zapreke, poštujući pritom Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01) i Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/01)? Zakonska regulativa usklađena je s onom EU, a ostaje samo usklađenje podzakonske regulative. Poticaji 6.788.331,00 kunaPoljoprivredna gospodarstva u ekološkoj proizvodnji maslina ostvaruju i državni poticaj na osnovi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (NN 85/06) i to 1,30 kn za preradu ploda masline i po litri prodanog ekstra djevičanskog ulja 13,00 kn. U prošloj godini 342 ekoproizvođača koliko ih ima Hrvatska ostvarila su poticaj od 6.788.331,00 kn. Danas, gotovo na kraju ove godine broj upisanih u Upisnik ekoloških proizvođača popeo se na 440.
                    

Postupak dobivanja znaka ekoproizvoda

Predispozicije za ekološko maslinarstvo imamo (prirodni uvjeti, tlo, klima i legislativa), a radi lakšeg snalaženja i moguće prepoznatljivosti svoje proizvodnje kao ekološke ponovit ćemo najvažnije. Osnovno je da proizvođač mora posjedovati maslinik koji je udaljen 50 m od prometnice na kojoj je opterećenje 100 vozila/sat ili 10 vozila/minuti ili udaljen najmanje 20 m, ako je odvojen živom ili drugom ogradom visine najmanje 1,5 metar. Ako ima najmanje 50 stabala starog ili 0,5 na novo posađenog nasada uz upis u Upisnik poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava (Ured državne uprave), mora imati osnovno znanje o sustavu ekološke proizvodnje i prijaviti se jednoj od ovlaštenih nadzornih stanica: "Agribiocert" - Omišalj, "Bioinspekt" - Osijek, "Biotechnicon" Split, "Hrvatske šume" - Zagreb, "Prva ekološka zadruga" - Zagreb ili ZIK - "Zavod za ispitivanje kvalitete robe" - Zagreb. Nakon obavljenog prvog stručnog nadzora proizvođač podnosi zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva za upis u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Uz zahtjev se prilažu: rješenje o Upisu u upisnik od nadležnog ureda državne uprave, izvadak iz zemljišne knjige i/ili ugovor o dugoročnom korištenju zemljišta (najmanje 5 godina) kao dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korištenja zemljišta, katastarski plan s točno određenim česticama koje pripadaju proizvodnoj jedinici i njihovim površinama, popis i veličinu gospodarskih objekata, poljoprivredne mehanizacije i drugih strojeva za ekološku proizvodnju, izjavu proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima ekološke proizvodnje kao oblik posebnog povjerenja između proizvođača i potrošača i ako jedinica za ekološku proizvodnju ima voditelja proizvodnje, dokaz o poslovnom odnosu s voditeljem proizvodnje. Ekološka proizvodnja podliježe stručnom nadzoru u svim dijelovima proizvodnje i nakon svakog obavljenog stručnog nadzora nadzorna stanica mora dostaviti izvješće Ministarstvu poljoprivrede i pravnoj osobi za provedbu postupka potvrđivanja ("Agribiocert" – Omišalj ili "Biopa" – Osijek) koja izdaje potvrdnicu. Postupak potvrđivanja sukladnosti temelji se na zapisnicima o obavljenom stručnom nadzoru nadzornih stanica i pripadajućoj dokumentaciji ispitnog laboratorija ("Croatiakontrola"- Zagreb). Broj nadzora ovisi o vrsti proizvodnje, a vrsta analize o vrsti i uvjetima proizvodnje. Postupak za dobivanje znaka ekoproizvod pokreće proizvođač podnošenjem pismenog zahtjeva za dodjelu znaka ekoproizvod Ministarsvtu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda NN 13/02). Zahtjev mora sadržavati uz ime i adresu proizvođača i upisni broj pripadajućeg Upisnika, naziv proizvoda za koji se traži dodjela znaka ekoproizvoda, potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja, ukupnu količinu proizvoda, broj i veličinu pakovina i izgled naljepnice. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za stjecanje znaka ekoproizvoda koji se dodjeljuje za jednu proizvodnu godinu (12 mjeseci) i donosi rješenje o pravu njegova korištenja.

Proizvođač plaća troškove za provedbu stručnog nadzora i troškove utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevom, a visina je određena pravilnikom. Odjel za poljoprivredu u Zadarskoj županiji priznaje visinu spomenutog troška do 10 tisuća kuna godišnje uz predočenje računa svim ekoproizvođačima.

Izvor: Gordana Dragun dipl.ing., Zadarski list, 13.10.2007.

Disqus komentari

Udruga maslinara OBLICA

Udruga maslinara OBLICA
Udruga maslinara Oblica, Žrnovnica, uzgoj maslina, maslinarstvo, berba maslina, obnova maslinika, primjena ekološke proizvodnje, kvalitetna prerada i plasman ekstra djevičanskog maslinovog ulja, razvijanje međusobne suradnje sa srodnim udrugama, proizvodnja maslinovog ulja prije suvremene tehnologije

Kontakt

Krešimirova 7, 21251 Žrnovnica
Otvori kartu
mob:
+38598231593
mail:
oblica.zrnovnica@gmail.com
web:
http://oblica.fullbusiness.com
Copyright 2019 Udruga maslinara OBLICA Uvjeti korištenja
Zatvori prozor

Lokacija

Za odabir Vaše lokacije morate imati aktiviran JavaScript!

Adresa:

Krešimirova 7, 21251 Žrnovnica
Ova web stranica koristi "kolačiće" za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja pristajete na njihovu uporabu. Uredu